top of page

משפחת דורון - מבשרת

משפחת דורון - מבשרת

שטח: 210 מ"ר 

הבית נרכש על ידי הלקוחות ונדרש לשיפוץ מסיבי והתאמה לצרכיהם כמשפחה צעירה. הבית הורחב עד לניצול מלא של זכויות הבניה ותוכנן מחדש על פי צרכי המשפחה הצעירה כולל שינוי מיקומה של הכניסה לבית.

הבית נמצא ברחוב בעל אופי כפרי וככזה גם נבחר אופיו של הבית גם ברמת עיצוב הפנים והנגרויות.

bottom of page