top of page

תחרות עיריית אילת

אילת הינה עיר בה מתקיימות שתי יישויות עירוניות המנוכרות  זו לזו מחד ומאידך תלויות זו בזו. מצד אחד “עיר התושבים” ומצד שני ה”עיר התיירותית”.  בין שתי היישויות הללו חוצץ כביש הערבה,  המהווה גם את העורק הראשי אל העיר. מגרש הפרויקט ממוקם בין שני השערים של העיר:  הראשון, שדה התעופה למרגלות כביש הערבה על דופן ה”עיר התיירותית”. השני, התחנה המרכזית הממוקמת בלב “עיר התושבים” על במה הצופה לכיוון הים.  המגרש הנבחר זוהה על ידינו כפונטציאל ליצירת מפגש בין שתי יישויות אלו.

המטרה הינה ליצור “קמפוס” עירוני הבנוי ממספר מסות  אשר יוצרות מרחב בעל ריבוי פונקציות ומגוון צירי תנועה. בתוך הכיכר העירונית, כמו גם  שמירה על תנאי אקלים נוחים יחסית במתחם.  הגישה לכיכר מתקיימת מכל הכיוונים והמפלסים הסובבים אותה. המסה הצמודה לקו הרחוב מחזקת את קו הרחוב מחד ומתפקדת כמבואה לכיכר העירונית מאידך.

bottom of page