top of page

 גבעת יערים

בית משפחת אלון, גבעת יערים

מגרש: 700 מ"ר

שטח בנוי: 160 מ"ר

משפחת אלון רכשו את הנכס וביקשו להתאים אותו לצרכי המשפחה. הבית היה קטן בעוד המגרש נושק ליער ולטבע הסמוך.

על מנת לממש את הפוטנציאל ולהתאים את המבנה למשפחה, הבית הורחב ונפתחו פתחים רחבים ליצירת קשר מיידי בין הפנים לחוץ. 

כמו כן, הדרישה של המשפחה היתה לייצר חלל ציבורי רחב ופתוח ללא הפרדה בין הפונקציות השונות. בעוד החללים הפרטיים הופרדו לשמירה על פרטיות מירבית .

bottom of page