1/2

בית חולים לילדים

פרוייקט גמר 

בית חולים לילדים בהדסה הר הצופים.

הפרוייקט מנסה להוסיף ולהתייחס למבנה הקיים של בית החולים ומשתמש באזור המהווה חניה.

רעיון הפרוייקט הינו לחבר בין אגפי בית החולים השונים שהוקמו במרוצת השנים וליצור מבנה יעודי לילדים.

© 2015 by ELRON ARCH. web by milli