top of page

בית משפחת אלרון, כפר אוריה

בית משפחת אלרון, כפר אוריה

מגרש: 519 מ"ר

שטח בנוי: 200 מ"ר

המגרש הינו משופע, נמוך מכביש הגישה ופתוח לנוף הררי.  

האתגר התכנוני היה ליצור בניין אשר מנצל את נתוני המגרש ומשתלב באופן טבעי בסביבתו . 

שיפוע המגרש נוצל באופן מיטבי ליצירת אזור ציבורי במפלס הגישה למגרש ואזור פרטי המפלס תחתון אשר נפתח לגינה תחתונה בעלת פרטיות מירבית.

כחלק מהתכנון נעשה ניתוח אקלימי של המגרש ובהתאמה תוכננו כיווני הפתחים, הצללות שונות, מערכות בידוד ואוורור.

 

 

bottom of page