top of page

Sound of silence

חיי העיר המודרנית "מטובלים" ברעש.

רעש משפיע על בריאותנו בדרכים שונות רבות בנוסף על השמיעה וגורם ללחץ ועייפות.

הפרוייקט מציע אי של שקט באזור הרועש של תל אביב -איילון, בגשר המחבר בין שתי גדות איילון נוצרת הזדמנות למרחב שקט, למרחב של התבוננות פנימה לקראת היציאה לעירוניות התזזיתית של העיר.

הפרוייקט תוכנן במסגרת לימודי התואר הראשון באוניברסיטת תל אביב

bottom of page