top of page

וסרמן-דיין

משפחת וסרמן דיין - מבשרת

שטח: 200 מ"ר 

הבית נרכש על ידי הלקוחות ונדרש לשיפוץ מסיבי והתאמה לצרכיהם.

הבית הורחב, נפתחו פתחים גדולים לעבר הגינה והפנים תוכנן מחדש על פי צרכי המשפחה הצעירה.

אהבתם של בעלי הבית לצבעוניות היוותה קונספט מוביל בעיצוב.

 

bottom of page